Spotkanie autorskie z Elżbietą Juszczak
Kategorie wydarzenia:
IMG-20220216-WA0004 300dpi.jpg

Początek wydarzenia
17:00
Czwartek / 23 czerwca 2022

Lokalizacja wydarzenia
Koszalińska Biblioteka Publiczna
pl. Polonii 1, Koszalin

Wpisz swój adres e-mail, żeby dobę przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymać przypomnienie
Rejestracja na to wydarzenia zestała zakończona

Elżbieta Juszczak - dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Urodzona w Kołobrzegu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Debiutowała tomikiem wierszy "Ona grzeszna" (1982). Kolejne zbiory wierszy to "Pukanie", "Iskry" (1985), "Świecąca ciemność" (1992), "Alergie" (1998). Za zbiór "Pukanie" otrzymała Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego w 1998 roku. Publikowała wiersze m.in. w „Twórczości”, „Zeszytach Literackich” i „Toposie”. Jej albumy popularnonaukowe „Książka o wodzie” (2002) „Książka o powietrzu” ( 2005) i „Książka o Ziemi” (2006) współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stały się ważnym kompendium edukacji ekologicznej.

Wiersze składające się na najnowszy tomik "Pasterze dolin" podzielone są na dwa cykle – tytułowy oraz "Wiejski ogród rozkoszy". Łączy je przede wszystkim klasyczna poetyka- pełen, daleki od skrótów myślowych język oraz rzekoma bukoliczność, zasygnalizowana w tytule zbioru. W rzeczywistości prezentują pełen niepokoju i zagrożenia duchowy stan mieszkańców Europy. Tu i teraz na Zachodzie i Wschodzie skonfrontowane jest z wydarzeniami historycznymi kontynentu – od średniowiecza, przez wojnę trzydziestoletnią, życie codzienne aż po dzień dzisiejszy ludzi i zwierząt.

Miejsce: Sala spotkań KBP, pl. Polonii 1


Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna