Zabytek miesiąca
Kategorie wydarzenia:
ZabytekMiesiaca27kwietnia.JPG

Początek wydarzenia
10:00
Piątek / 27 kwietnia 2018

Lokalizacja wydarzenia
Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39, Koszalin

Organizator wyłączył mechanizm przypomnień dla tego wydarzenia


W maju prezentujemy zagadkowy przedmiot pochodzący z przełomu epok brązu i żelaza, odkryty w nieznanej miejscowości w okolicach Słupska.

Jest to łagodnie profilowany krążek dwustożkowaty średnicy 7 centymetrów i wysokości 4 centymetrów, wykonany z szarego piaskowca kwarcytowego, zaopatrzony w dwa okrągłe naprzeciwległe zagłębienia i biegnący po obwodzie V - kształtny rowek.

Jest to jeden z kilku zdeponowanych w magazynach archeologicznych Muzeum w Koszalinie zabytków tego typu, co do których nie udało się określić jaką pierwotną funkcję pełniły. Przypuszcza się, że odkrywane na cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej przedmioty tego typu mogły stanowić element broni lub narzędzie służące do obróbki brązu.

 

 

Miejsce: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, na Wystawie Pradzieje Pomorza

Telefon: 94 343 20 11


Organizator: Muzeum w Koszalinie