Co, gdzie i kiedy w Koszalinie. Z nami kultura jest mile widziana!

 
Zabytek Miesiąca
Kategorie wydarzenia:
ZabytekMiesiaca1czerwca.JPG

Początek wydarzenia
9:00 - 9:00
Piątek / 1 czerwca 2018

Lokalizacja wydarzenia
Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39, Koszalin

Organizator wyłączył mechanizm przypomnień dla tego wydarzenia


Zabytkiem miesiąca w czerwcu są dwie wykonane z brązu zapinki (tzw. zapinki płytowate), które stanowią część skarbu odkrytego na obszarze Koszalina-Dzierżęcina. Oba okazy zbudowane są dwóch gładkich tarczek, łączącego je kabłąka oraz zaczepionej na nim szpili z pierścieniowatą główką. W pobliżu przeciwległego końca szpili, na tarczce znajduje się niewielki guzek pełniący rolę jej ogranicznika. Wiek zapinek szacuje się na około 3000 lat, a ich obecność na Pomorzu związana jest z oddziaływaniem kultury nordyjskiej, której główne ośrodki znajdowały się na terenie południowej Skandynawii i północnych Niemiec.

Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, na Wystawie Pradzieje Pomorza.

Miejsce: Wystawa Pradzieje Pomorza

Telefon: 94 343 20 11


Organizator: Muzeum w Koszalinie