Co, gdzie i kiedy w Koszalinie. Z nami kultura jest mile widziana!

Wtorek, 17 października 2017

17 października, godz. 17:00 Promocja tomiku wierszy Joanny Jankowskiej „Szesnaście tygodni”, Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna, Związek Literatów Polskich

17 października, godz. 18:00 DKF - „Podwójny kochanek”, Organizator: Centrum Kultury 105

Copyright © 2018 Koszalińska Biblioteka Publiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Dobry Sztos