Co, gdzie i kiedy w Koszalinie. Z nami kultura jest mile widziana!

Piątek / 6 września 2019

6 września, godz. 9:00-17:00 EFF Integracja Ty i Ja: wydarzenia towarzyszące, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, Koszalińska Biblioteka Publiczna

6 września, godz. 9:30 EFF Integracja Ty i Ja: blok filmów konkursowych cz.1, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, Koszalińska Biblioteka Publiczna

6 września, godz. 12:00 EFF Integracja Ty i Ja: blok filmów konkursowych, cz.2, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, Koszalińska Biblioteka Publiczna

6 września, godz. 19:00 Dziękuję za różę - premiera prasowa, Organizator: Bałtycki Teatr Dramatyczny

6 września, godz. 19:00 EFF Integracja Ty i Ja: zakończenie festiwalu, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, Koszalińska Biblioteka Publiczna

Copyright © 2020 Koszalińska Biblioteka Publiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Dobry Sztos