Co, gdzie i kiedy w Koszalinie. Z nami kultura jest mile widziana!

Czwartek / 9 września 2021

9 września, godz. 10:00-12:00 Warsztaty ceramiczne dla seniorów, Organizator: Muzeum w Koszalinie

9 września, godz. 12:30 18. EFF Integracja Ty i Ja / blok filmów konkursowych, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

9 września, godz. 13:15-15:15 Warsztaty ceramiczne dla seniorów, Organizator: Muzeum w Koszalinie

9 września, godz. 13:45 18. EFF Integracja Ty i Ja / blok filmów konkursowych, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

9 września, godz. 17:00 18. EFF Integracja Ty i Ja / Spotkanie z Martą Lipińską, Katarzyną Gniewkowską i Zofią Domalik, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

9 września, godz. 18:00 18. EFF Integracja Ty i Ja / projekcja pozakonkursowa, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

9 września, godz. 19:00 Koszalin BassFest! // Dębski Wrombel Sudnik Trio, Organizator: Filharmonia Koszalińska, Zewnętrzny organizator

9 września, godz. 20:00 18. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja / projekcja pozakonkursowa, Organizator: Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

Copyright © 2021 Koszalińska Biblioteka Publiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Dobry Sztos