Wernisaż prac Swavy Launay - Igłą i nitką malowane
Kategorie wydarzenia:
Jeźdźcy - tkanina artystyczna

Początek wydarzenia
18:00
Piątek / 24 maja 2019

Lokalizacja wydarzenia
Galeria na Piętrze
ul. Dworcowa 8, Koszalin

Organizator wyłączył mechanizm przypomnień dla tego wydarzenia


Swava Launay urodziła się na Zamojszczyźnie. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i paryskiej Sorbony. W 1977 roku wyjechała na stałe do Francji. Uczęszczała na zajęcia do Ecole de Beaux 
Arts w Valauris i zaczęła poznawać różne sztuki plastyczne. Z czasem jej największą pasją stała się tkanina artystyczna, zwłaszcza łaczenie aplikacji z patchworkiem.

Na twórczość Swavy wpływ ma sztuka francuska, średniowieczne gobeliny, malarstwo impresjonistyczne i kubistyczne. Interesują ją tematy historyczne, biblijne, sceny rodzajowe, motywy zwierzęce i morskie. W jej tkaninach wiele jest symboliki i metafor.


Organizator: Galeria na Piętrze