XVIII Spotkanie Kultur – Koszalin 2023

Początek wydarzenia
16:00 - 22:00
Sobota / 19 sierpnia 2023

Lokalizacja wydarzenia
Rynek Staromiejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin

Wpisz swój adres e-mail, żeby dobę przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymać przypomnienie
Rejestracja na to wydarzenia zestała zakończona

XVIII Spotkanie Kultur jest prezentacją dorobku artystycznego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren Koszalina i Pomorza Środkowego. W koncercie wezmą udział zespoły prezentujące kulturę ukraińską, niemiecką,romską, kaszubską oraz polską między innymi: zespół HAYDAMAYKY z Kijowa reprezentujący kulturę ukraińską, zespół SUMNAKUNO DROM ze Szczecina reprezentujący kulturę romską, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „BYTÓW” z Bytowa reprezentujący kulturę kaszubską oraz "ROSENSOMMER" - zespół wokalny reprezentujący Mniejszość Niemiecką w Chrzelicach (trzy utalentowane dziewczyny - Nadia, Andrea oraz Joanna). W tym roku pojawią się również stoiska m.in. z ukraińskimi i kaszubskimi ludowymi ubiorami oraz stoiska z wyrobami artystycznymi prezentującymi kulturę i rzemiosło zarówno mniejszości narodowych i etnicznych, jak i polskie – tworzone i wystawianeprzez mieszkańców Koszalina i Regionu, a także już po raz kolejny specjalna strefa z atrakcjami dla dzieci i ich rodziców.

Głównym celem Spotkania będącego zróżnicowanym koncertem muzycznym jest przybliżenie społeczeństwu kultury i tradycji mniejszości narodowych zamieszkujących Koszalin i Pomorze Środkowe oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności narodowe i kulturowe.

Organizatorem imprezy jest Zarząd Oddziału i Koła w Koszalinie Związku Ukraińców w Polsce przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddziałem w Koszalinie, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej "Pomerania" w Koszalinie, Edukacyjno-Integracyjną Fundacją FREIDA (Mniejszość Romska z Koszalina i okolicznych gmin).

Współorganizatorami koncertu „XVIII Spotkanie Kultur” są również: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Muzeum w Koszalinie, Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie, Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.

Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina objął Patronat Honorowy nad imprezą.

Spotkanie będzie miało formułę otwartego koncertu. Wstęp wolny.


Organizator: Związek Ukraińców w Polsce