Co, gdzie i kiedy w Koszalinie. Z nami kultura jest mile widziana!

O nas

Koszaliński Grafik Kultury jest przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych w Koszalinie. Ma formę rozbudowanego kalendarium dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego. Informacje przygotowują i zamieszczają na stronie miejskie instytucje oraz inni organizatorzy imprez.

Z informatora można korzystać za pomocą komputera oraz wszystkich urządzeń mobilnych (np. tabletu oraz telefonu komórkowego), co sprawia, że jest szybkim, prostym, na bieżąco aktualizowanym i zawsze dostępnym źródłem informacji o koszalińskiej ofercie kulturalnej.

Koordynatorem projektu stworzonego z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Koszalinie jest Koszalińska Biblioteka Publiczna, wydawca „Almanachu kultury koszalińskiej”.

 

Regulamin publikacji informacji w KGK

 1. Za treść i rzetelność informacji oraz prawo do publikacji zdjęć i elementów graficznych odpowiadają wyłącznie organizatorzy wydarzeń.
 2. Redakcja serwisu nie zamieszcza informacji przesyłanych drogą mailową lub inną, a wyłącznie zajmuje się koordynacją publikacji zamieszczonych w serwisie własnoręcznie przez animatorów.
 3. Redakcja ma prawo do ingerencji w nadsyłane informacje, jeżeli zawierają one treści niedozwolone, nieobyczajne, sprzeczne z prawem lub rażąco błędne merytorycznie.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji pod względem zgodności z przeznaczeniem, profilem i ideą portalu.
 5. W serwisie można umieszczać informacje o wydarzeniach:
  • organizowanych w Koszalinie;
  • kulturalnych i inicjatywach o charakterze interdyscyplinarnym, będących elementem kultury miejskiej i społecznej;
  • organizowanych za pomocą lub pośrednictwem narzędzi z dziedziny kultury (wystawa, projekcja filmu, spektakl, itp.);
  • organizowanych przez instytucje, kluby, puby, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, podmioty zewnętrzne;
  • nie objętych zakazem publikacji, niezgodnych w literą prawa, sprzecznych z obowiązującymi normami społecznymi;
  • otwartych i dostępnych dla uczestników.        
 6. W serwisie nie można zamieszczać informacji z dziedziny sportu, rekreacji, biznesu, marketingu, nauki, religii, motoryzacji, polityki, ściśle komercyjnych lub promujących produkty.
 7. Serwis nie promuje: artystów, instytucji, marek, produktów, usług, idei itp., lecz wyłącznie wydarzenia kulturalne.

Zamieszczenie informacji w KGK jest równoznaczne z przyjęcie do wiadomości treści niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nim zasady współpracy.

Copyright © 2024 Koszalińska Biblioteka Publiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Dobry Sztos